Podporované Projekty

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět se žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR (Začleňování a podpora dětí s OMJ v International Countryside School-Mateřská škola s.r.o., reg. číslo CZ.07.4.68/0.0./0.0/18_066/0001507). Naším cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím podpory příznivého inkluzivního prostředí k začleňování dětí s OMJ. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti a respektování sociokulturní rozmanitosti. Součástí projektu je také podpora extrakurikulárních aktivit vč. spolupráce s rodiči dětí a žáků.  

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět se žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ( Šablony II. Asistent Pedagoga v International Countryside School-Mateřská škola s.r.o., reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012810). Naším cílem je poskytnutí zvýšené podpory, usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ u dětí u kterých je předpoklad, že mohou být ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do ZŠ.

Dovolujeme si Vás informovat, že se nám podařilo uspět se žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ICS-z.ú. Dětská skupina v International Countryside School-z.ú., reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016198) Naším cílem je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

[top]

+420 773 017 757

info@countrysideschool.cz

Na Džbánu 560, Liboc, 161 00 Praha - Praha 6, Czech Republic

fejsbuuk poloha na mapě

© 2017 BY INTERNATIONAL COUNTRYSIDE SCHOOL – CREATED BY ČIHÁK TISK